Giỏ hàng: (0) SP
Bình lưu điện
BÌNH LƯU ĐIỆN JH 400KG
Giá: 2,450,000 (VNĐ)
MS: JH400
BÌNH LƯU ĐIỆN JH 600KG
Giá: 3,900,000 (VNĐ)
MS: JH600
BÌNH LƯU ĐIỆN JH 800KG
Giá: 4,650,000 (VNĐ)
MS: JH800
BÌNH LƯU ĐIỆN JH 1000KG
Giá: 5,250,000 (VNĐ)
MS: JH1000
BÌNH LƯU ĐIỆN JH 1000KG-20Ah
Giá: 9,500,000 (VNĐ)
MS: JH1000-20Ah